En ungdom som åker buss.

Resor och inackordering

Du som studerar på gymnasienivå har till och med vårterminen det år du fyller 20 år rätt till studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Om du dessutom har lång resväg till gymnasieskolan kan du ha rätt till ytterligare ekonomiskt stöd.

Resebidrag

Resebidrag är ett bidrag du kan ansöka om för att ersätta en del av kostnaden för dina resor till och från din gymnasieutbildning. Du ansöker alltid om resebidrag hos din hemkommun. Varje kommun beslutar själv om riktlinjer för resebidrag och du behöver därför kontakta din hemkommun för att ta reda på vilka regler som gäller för dig.

Kommunerna är skyldiga att betala ett resebidrag som motsvarar högst 1/30 av basbeloppet för varje hel månad eleven går i skolan. För år 2023 innebär detta 1 750 kr/mån i 9 månader. Resebidraget betalas oftast ut en gång per termin. Din hemkommun kan välja att ge dig ett busskort istället för att betala ett kontant bidrag. Kontakta din hemkommun för mer information.

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett bidrag du kan ansöka om för att minska de merkostnader som kan uppstå om du måste bo hemifrån när du studerar. Ett krav för att vara berättigad till inackorderingsbidrag är att du är förstahandsmottagen. Du är alltid förstahandsmottagen till utbildning i din hemkommun samt till de utbildningar som ingår i avtal inom din hemkommuns samverkansområde. Du bli också förstahandsmottagen i en annan kommun om du är antagen till en utbildning som inte erbjuds inom din hemkommun eller din hemkommuns samverkansområde, eller om det program du är antagen till har riksintag.

Du som är antagen till en utbildning på kommunal gymnasieskola ansöker om inackorderingsbidrag hos din hemkommun. Varje kommun beslutar själv om riktlinjer för inackorderingsbidrag och du behöver därför kontakta din hemkommun för att ta reda på vilka regler som gäller för dig.

Om du är antagen till en utbildning på en fristående gymnasieskolan ansöker du om inackorderingsbidrag hos CSN.

Kontakta

Samhällsresor

Här kan du hitta mer information om elevresor

Kundservice, helgfria vardagar 9:00-16:00

Telefon: 0155-24 80 80

E-post: skolskjuts@nykoping.se

Adress:

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny