Utbildning: Resebidrag och inackorderingsbidrag, ansökan

För dig som går på gymnasiet och söker kommunalt resebidrag eller inackorderingsbidrag - här gör du din ansökan eller loggar in i e-tjänsten för att se ditt beslut. 

Ansökan behöver göras inför varje nytt läsår. Läs mer om vilka regler som gäller på webbsidan nykoping.se/skolskjuts och bidrag för gymnasieelever.

Vid frågor om e-tjänsten - kontakta Kundservice, 0155-24 80 00 eller skicka e-post till skolskjuts@nykoping.se.

 

Om du har ansökt om bidrag före den 1 mars 2023 så kan du ta del av ditt beslut här: 

Min sida för ansökningar gjorda före 1 mars 2023

 

Via vår nya portal kan du från och med den 1 mars 2023 både göra din ansökan och följa ditt ärende här: