Rygg på ungdom med ryggsäck i en storstadsmiljö.

Söka utbildning i annan kommun

Till fristående gymnasieskolor söker alla och blir antagna på samma villkor oavsett var man bor.

För kommunala skolor gäller särskilda regler om mottagande i första eller andra hand. Beslutet om mottagande är viktigt eftersom det kan påverka dina möjligheter att få plats på sökt utbildning och att söka visst ekonomiskt stöd.

Mottagande i första hand

För kommunala gymnasieskolor gäller att du alltid blir mottagen i första hand till de program som erbjuds av din hemkommun. Om det program du vill gå erbjuds av din hemkommun (i egen regi eller genom samverkan), men du väljer att söka det på en skola i en annan kommun så blir du mottagen i andra hand. Detta innebär att du kan bli antagen på utbildningen endast i mån av plats, om det finns lediga platser kvar när alla förstahandsmottagna elever fått plats.

Erbjuds inte det program du vill gå av din hemkommun (i egen regi eller genom samverkan) har du rätt att söka det i en annan kommun och bli förstahandsmottagen. Detta innebär att du konkurrerar om plats på programmet på samma villkor som skolkommunens egna elever.

Beslutet om mottagande är viktigt eftersom det påverkar din rätt till inackorderingsbidrag.

Samverkansavtal – förstahandsmottagen

En hemkommun kan erbjuda utbildning antingen genom att själv anordna utbildningen på en kommunal skola, eller genom att skriva ett samverkansavtal med en annan kommun. Har din hemkommun skrivit ett samverkansavtal med en eller flera kommuner så söker du och blir förstahandsmottagen på samma villkor som övriga sökande inom samverkansområdet till de utbildningar som ingår i samverkansavtalet. 

Här hittar du de samverkansavtal som gäller för dig som är skriven i Nyköping, Oxelösund respektive Trosa kommun. 

Sökande utanför samverkansområdet

Du kan söka till ett nationellt program vid en kommunal gymnasieskola i en kommun utanför samverkansområdet men tänk på att skolorna i första hand tar emot elever som är folkbokförda i kommunen eller sitt samverkansområde. Platserna som finns kvar när dessa elever med företräde fått plats är öppna för övriga sökande. Som andrahandsmottagen blir du alltså antagen först i mån av plats efter att alla inom utbildningens kommun/samverkansområde har erbjudits plats. Ett mottagande i andra hand påverkar din rätt till ekonomiskt stöd och du har till exempel inte rätt att beviljas inackorderingsbidrag.

Riksrekryterande utbildningar

Det finns olika former av riksrekryterande utbildningar på gymnasiet. Som exempel kan nämnas spetsutbildningar inom naturvetenskap och humaniora och utbildning inom det estetiska området samt utbildning för elitidrottare på riksidrottsgymnasium.

Att en utbildning är riksrekryterande innebär att alla behöriga elever söker utbildningsplats på samma villkor oavsett var i landet man är bosatt.

Skolverket beslutar vilka utbildningar som är riksrekryterande. Din studie- och yrkesvägledare kan ge dig mer information.

International baccalaureate 

International Baccalaureate, IB, är en internationellt erkänd examen som är öppen för elever med goda kunskaper i engelska. Inträdesprov och intervjuer kan förekomma. Utbildningen finns på ett tjugotal skolor i Sverige.

Obs! Du har själv ansvaret för att ta reda på vilka regler eller antagningsprov som gäller för programmen på skolan du vill söka till. Be din studie- och yrkesvägledare om hjälp om du har frågor.

Kontakta oss

Antagningskansliet

Kundservice, helgfria vardagar 9:00-16:00

Telefon: 0155-24 80 80

E-post: antagningskansliet@nykoping.se

Adress:

Östra Rundgatan 11
611 83 Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny