Gruvans skola

Välkommen till Gruvans skola som består av skolbyggnaderna Långberg och Brandkärr. I rektorsområdet ingår också Tystberga skola.

Vår skola präglas av ett gott samarbetsklimat mellan både vuxna och barn. Vi arbetar med att möta varje elev utifrån barnets egna förutsättningar, för att tillsammans med eleven utvecklas och ta nästa steg i resan mot målen.

Skolan är mångkulturell med elever från alla delar av världen. Det ger skolan en naturlig möjlighet till kunskap, insikt och förståelse för olika kulturer.

Integration på olika plan är en viktig del av vår vardag. 

Kontaktuppgifter och information

Information om klasser, kontaktuppgifter till lärare, schema med mera hittar du i Schoolsoft.

 

Förskoleklass

Från 6 års ålder är det obligatoriskt att börja i för­skoleklass som är en egen skolform med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Läs mer om förskoleklass och kika in i våra lokaler. 

Aktuellt

Kontakta oss

Långberg

Sjukanmälan görs i Schoolsoft senast 7:30 varje dag eleven är borta från skolan.

Expedition

Kristin Karlsson
0155 - 45 70 56

Martina Hughes
0155 - 24 87 44

gruvansskola@nykoping.se

Biträdande rektor
Emilia Lindell
0155 - 45 78 98 
emilia.lindell@nykoping.se

Rektor
Miladin Panic
Mobil 0155 - 24 88 80
miladin.panic@nykoping.se

Adress
Gruvans skola Långberg
Stockholmsvägen 37
611 37 Nyköping

Brandkärr

Sjukanmälan görs i Schoolsoft senast 7:30 varje dag eleven är borta från skolan.

Expedition

Kristin Karlsson
0155 - 45 70 56

Rektor
Miladin Panic
Mobil 0155 - 24 88 80
miladin.panic@nykoping.se

Biträdande rektor
Cecilia Vikman
0155 - 45 70 05
cecilia.vikman@nykoping.se

Adress
Gruvans skola Brandkärr
Brandkärrsvägen 106 A
611 65 Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Betygskopia & Examensbevis – Förfrågan Utbildning Anpassad skola: Medgivande till mottagande i anpassad grundskola Utbildning Anpassad skola: Medgivande till målgruppsprövning för anpassad skola Utbildning Fristående verksamhet: Nyplacering/ Uppsägning i grundskola Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk Omsorg Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Grundskola & Gymnasium Utbildning Fristående verksamhet: Överklaga beslut gällande tilläggsbelopp Utbildning Grundskola & gymnasium: Tilläggsbelopp/Tilläggsresurs - Anmäla att elev byter verksamhet Utbildning Grundskola: Byte av kommunal grundskola, ansökan Utbildning Grundskola: Fullgörande av skolplikt Utbildning Grundskola: Ledighetsansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, uppsägning Utbildning Grundskola: Plats i kommunal grundskola för elever folkbokförda i annan kommun, ansökan Utbildning Grundskola: Plats på Nyköpings högstadium, ansökan Utbildning Grundskola: Skolplacering nyanlända Nyköpings Högstadium Utbildning Grundskola: Tidigarelagd skolstart, ansökan Utbildning Grundskola: Upphörande av skolplikt p.g.a varaktig utlandsvistelse Utbildning Grundskola: Uppskjuten skolstart, ansökan Utbildning Gymnasieskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning: Anmälan om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Utbildning: Elevresor (skolskjuts), ansökan Utbildning: Konto i Schoolsoft, ansökan Utbildning: Samtycke till publicering av namn, bild, ljud och film Utbildning: Schoolsoft - Logga in
Uppdaterad: 2023-11-17
Sidansvarig: Miladin Panic