Rosenkulla skola

Välkommen till Rosenkulla skola som består av skolbyggnaderna Stenkulla, Förskoleklass till åk2 och Rosenkälla, åk3 till åk6. 

Schoolsoft

Länk till Schoolsoft och instruktioner hittar du på webbplatsen: schoolsoft. Vid starten är det viktigt att du kontrollerar dina uppgifter samt lägger in korrekt epost och mobilnummer.

Välkommen till Rosenkulla skola som består av skolbyggnaderna Stenkulla och Rosenkälla.

Vi har ett unikt läge med närhet till natur, skolskog och samtidigt nära till kommunens stora samlingspunkter till exempel Rosvalla idrottsarena, stadsbibliotek och badhus.

På Rosenkulla skola vill vi tillsammans skapa barnets bästa dag varje dag! Vi arbetar tillsammans med barnens bästa i främsta fokus. Genom att ha ett strukturerat arbete med elevhälsoteam och andra vuxna kring barnet fokuserar vi på trygghet vilket bidrar till kunskap.

Personalen på Rosenkulla har genomfört en Friendsutbildning som startade år 2016 för att kvalitetsäkra vårt dagliga arbete med barnen. I dagsläget utvecklas även elevhälsoteamet genom att gå utbildning hos Specialpedagogiska skolmyndigheten.

På Rosenkulla skola har vi förskoleklass till årskurs sex samt fritids på respektive byggnad. 

Förskoleklass

Från 6 års ålder är det obligatoriskt att börja i för­skoleklass, det är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Läs mer om förskoleklass och kika in i våra lokaler. 

Aktuellt

Kontakta oss

Skolledning

Kristin Viman, Rektor
0155-45 79 61
kristin.viman@nykoping.se 

Therese Lundberg, Biträdande rektor, Stenkulla skola
0155-45 70 80
therese.lundberg@nykoping.se 

Reino Dahl, tf biträdande rektor, Rosenkälla skola
073-032 32 65
reino.dahl@nykoping.se

Carolina Ahlin. Biträdande rektor, Rosenkälla skola 
0155-45 79 40
carolina.ahlin@nykoping.se 

Jonnie Jansson, Administratör
073-412 14 27
jonnie.jansson@nykoping.se 

Besöksadress och postadress
Stenkulla
Stenkullavägen 4
611 60 Nyköping

Rosenkälla
Idrottsvägen 1
611 62 Nyköping

rosenkullaskola@nykoping.se

Fritids

Rosenkälla
fritids.rosenkulla@nykoping.se
073-773 76 65

Stenkulla
fritids.rosenkulla@nykoping.se
073-773 78 12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Betygskopia & Examensbevis – Förfrågan Utbildning Anpassad skola: Medgivande till mottagande i anpassad grundskola Utbildning Anpassad skola: Medgivande till målgruppsprövning för anpassad skola Utbildning Fristående verksamhet: Nyplacering/ Uppsägning i grundskola Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk Omsorg Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Grundskola & Gymnasium Utbildning Fristående verksamhet: Överklaga beslut gällande tilläggsbelopp Utbildning Grundskola & gymnasium: Tilläggsbelopp/Tilläggsresurs - Anmäla att elev byter verksamhet Utbildning Grundskola: Byte av kommunal grundskola, ansökan Utbildning Grundskola: Fullgörande av skolplikt Utbildning Grundskola: Ledighetsansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, uppsägning Utbildning Grundskola: Plats i kommunal grundskola för elever folkbokförda i annan kommun, ansökan Utbildning Grundskola: Plats på Nyköpings högstadium, ansökan Utbildning Grundskola: Skolplacering nyanlända Nyköpings Högstadium Utbildning Grundskola: Tidigarelagd skolstart, ansökan Utbildning Grundskola: Upphörande av skolplikt p.g.a varaktig utlandsvistelse Utbildning Grundskola: Uppskjuten skolstart, ansökan Utbildning Gymnasieskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning: Anmälan om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Utbildning: Elevresor (skolskjuts), ansökan Utbildning: Konto i Schoolsoft, ansökan Utbildning: Samtycke till publicering av namn, bild, ljud och film Utbildning: Schoolsoft - Logga in
Uppdaterad: 2023-11-01
Sidansvarig: Jonnie Jansson