Trivsel och trygghet

Vi vill att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Skolan ska se till att elever inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste skolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via skolan eller här på vår webbsida.

Varje skola arbetar fram en egen likabehandlingplan utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. 

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

Trygghetsarbetet på Arnö skola

På Arnö skola arbetar vi varje dag aktivt för att ge elevens bästa skoldag varje dag.

För att uppnå detta arbetar skolan i olika team med pedagoger från olika verksamheter med olika kompetenser. På skolan finns för respektive skolbyggnad ett elevhälsoteam och ett trygghetsteam. På Herrhagen finns även kamratstödjare och på Långsätter finns ett Friendsteam. Teamens uppgift är att elever och vuxna tillsammans skapar trygghet och ger alla elever förutsättningar för att lyckas i skolan.

Trygghetsteam

Vi i trygghetsteamet, tillsammans med alla barn och vuxna, har en plan för att alla elever ska må bra och känna sig trygga i skolan. Tillsammans arbetar vi varje dag aktivt för att skapa en trygghet på vår skola. Tveka inte att höra av er till trygghetsteamet om ni har frågor, funderingar eller om ni känner oro över ert eller andras barn. Det bästa trygghetsarbetet skapas alltid tillsammans med er i hemmen.

Det är vi som ingår i Herrhagens trygghetsteam:

 • Biträdande rektor Anneli Johansson
 • Kurator Cassandra Weiborn
 • Skolsköterska Annelie Grufvisare Ekholm
 • IT/vaktmästare Robin Axbom
 • Fritidspersonal Kristofer Arbinger, Eddie Jinglöv, Matilda Eidenbäck 
 • Lärare Tharaa Algharbi

Läs mer om hur vi arbetar i "Elevernas plan mor diskriminering och kränkande behandling."

Det är vi som ingår i Långsätters trygghetsteam:

 • Biträdande rektor vakant
 • Kurator Miriram Centerwall
 • Skolsköterska Anna Lundqvist
 • IT/vaktmästare Henrik Littorin
 • Fritidspedagog Maarit Nyström
 • Lärare Jonas Berglin

Läs mer om hur vi arbetar i "Elevernas plan mot diskriminering och kränkande behandling."

Herrhagen - Kamratstödjare

Kamratstödjarna består av våra elever som aktivt, tillsammans med trygghetsteamet är med i arbetet för att skapa trygghet på vår skola.

Vi vill hjälpa eleverna att motverka kränkningar, att de ska ha mod att skapa förändring genom aktiva ställningstaganden.

Kamratstödjarna fungerar som skolans extra ögon och öron. En länk till de vuxna men framförallt är de bra kompisar som vågar ta ställning mot kränkningar. De kan kan sprida kunskap, positiv attityd och mod till skolans elever. Skolans arbete med kamratstödjare är inspirerat från stiftelsen Friends.

Långsätter - Friendsteamet

Friendsteamet består av våra elever som aktivt, tillsammans med trygghetsteamet, är med i arbetet för att skapa trygghet på vår skola.

Varannan vecka träffar trygghetsteamet elever från årskurs 1-6. Eleverna är indelade i låg- och mellanstadiet grupper. På träffarna diskuterar vi vår skolmiljö, exempelvis hur alla mår i sina klasser, hur rasterna fungerar, att eleverna känner sig trygga överallt på vår skola etc. Träffarna fungerar som ett informationsflöde mellan trygghetsteamet och alla elever. Tillsammans med eleverna ser vi till att vi arbetar med rätt förebyggande insatser.

Trygghetsteamet planerar även livskunskapslektioner för alla klasser varannan vecka. Mentor genomför sedan dessa med hjälp av veckans FT-representanterna. Det kan vara att läsa litteratur med uppdrag utifrån böckerna men även olika samarbetsövningar, filmer, lekar mm. Dessa uppdrag kommer även leva vidare på fritids genom olika uppdrag från trygghetsteamet.

Kontakta oss

Arnö skola - Herrhagen

Annelie Grufvisare Ekblom, skolsköterska
0155- 24 88 17, 073-773 79 99
annelie.grufvisare.ekblom@nykoping.se

Cassandra Weiborn, kurator
0155-24 88 98
cassandra.weiborn@nykoping.se

Arnö skola - Långsätter

Anna Lundqvist, skolsköterska
0155-24 88 78
073-773 79 14
anna.lundqvist@nykoping.se

Miriam Centerwall, kurator
information kommer snart

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2024-03-20
Sidansvarig: Jaana Moberg