Rönnliden

Rönnlidens äldre- och demensboende ligger i den natursköna byn Aspa, cirka två och en halv mil nordväst om Nyköping. Boendet omges av en vacker och lantlig miljö som ligger på en höjd mitt i samhället. 

Om Rönnliden och boendemiljön

Rönnliden i Aspa, Ludgo, är ett av kommunens äldreboenden på landsbygden. Det är byggt på 1960-talet och är ett mindre boende med plats för sjutton personer. Vi har två avdelningar:

 • en demensavdelning med plats för tio hyresgäster
 • en äldreavdelning med plats för sju hyresgäster, som även erbjuder växelvård och kortvård. 

I trädgården på Rönnliden odlar vi grönsaker, bär och blommor. Under den varma årstiden kan du vistas på våra två uteplatser som ligger i västerläge. Härifrån har du utsikt över det sörmländska jordbrukslandskapet och skogen runt omkring.

Byggnaderna har renoverats flera gånger under åren, senast 2002 då samtliga utrymmen i boendet totalrenoverades. Huset är byggt i souterräng och i källaren finns en stor samlingssal med ett mindre kök i anslutning. I rummet hänger färgrika målningar av Beth Zeeh, som skänkts av en tidigare hyresgäst. 

Aspa samhälle präglas av småskaligt lantligt familjeliv med omgivande gårdar och jordbruk.

Lägenheterna

I lägenheterna på Rönnliden har du som hyresgäst ett rum med ett kaklat badrum. Varje lägenhet har utsikt över natur eller trädgård. Vi har gott om gemensamma utrymmen, både stora samlingsrum och mindre sittgrupper.

I samlingsrummet på respektive avdelning träffas vi dagligen för gemensam fika. Vid de små sittgrupperna finns spel, böcker och en musikanläggning.

Måltider 

På Rönnliden har vi ett eget kök med en kock som tillagar både mat och fikabröd. Vi strävar efter att erbjuda en varierad meny där du som hyresgäst har möjlighet att påverka vilka rätter som serveras.

Vår personal har även möjlighet att baka tillsammans med hyresgästerna vid vissa tillfällen. På Rönnliden är vi engagerade i att skapa en trivsam måltidsmiljö där vi värnar om en lugn och harmonisk atmosfär som ska bjuda in till social samvaro.

Aktiviteter på Rönnliden

Vi arbetar aktivt för att skapa en meningsfull tillvaro för våra hyresgäster. Dels med aktiviteter som vi planerar långt i förväg och dels med mer aktuella aktiviteter varje vecka, för att hitta något som tilltalar var och en.

Några exempel på aktiviteter:

 • Bingo
 • Andakter via Ludgo kyrka
 • Gymnastik 
 • Musik via musikanläggningen
 • Trubardur besök
 • Allsång 
 • Promenader och utevistelse i vår vackra trädgård med utsikt över åkrar och betande kor
 • Gudstjänst via Svenska kyrkan på högtider 

Rönnliden samarbetar nära med SPF som en gång i veckan ordnar sångstunder, promenader och fika för våra hyresgäster.  

Vi väver in aktiviteter i den dagliga verksamheten som inte alltid innebär en samling. Det kan vara andra saker som att brodera, att måla eller liknande.

För besökare 

Vi har inga särskilda besökstider, så om du ska besöka en anhörig behöver du inte meddela oss i förväg. 

Det går att beställa måltider för ent kostnad, senast innan klockan 10.  Detsamma gäller för fika. 

Om en hyresgäst hos oss på Rönnliden ska följa med dig som anhörig hem eller åka iväg för andra ärenden behöver vi veta om det i förväg (se kontaktuppgifter längre ned på sidan).

Det finns gratis parkering i nära anslutning till boendet. Sörmlandstrafiken har buss till Aspa.

Läs vår blogg

På vår blogg berättar vi mer om vardagen på Rönnliden.

Information om äldre-och demensboenden

Inför flytt till äldre-och demensboende

När du har beviljats plats på ett äldreboende eller demensboende finns det några saker du behöver tänka på kring blanda annat lägenheten, tidigare hjälpmedel, möbler och flytt. Läs mer om inför flytt till äldre- och demensboende. 

Hälso- och sjukvård på äldre- och demensboenden

Som hyresgäst har du tillgång till sjuksköterska på boendet. Det innebär att du på boendet kan göra provtagning, få läkemedelsgenomgång och bedömningar av ditt hälsotillstånd. Du kan även få dina läkemedel direkt till boendet.

Patientansvarig läkare är anställd vid Region Sörmland och kommer till boendet regelbundet och samverkar med kommunens sjuksköterskor.

Det finns även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast vid behov av hjälpmedel eller rehabilitering.

Måltider på boendet

Kommunens Måltidsservice tillagar maten som vi serverar till dig på boendet. På boendet jobbar måltidsombud tillsammans med sina kollegor för att skapa trevliga måltidsstunder. Vi gör också skillnad på helg och vardag.

Du får välja om du vill sitta och äta i matsalen på ditt våningsplan, i restaurangen eller i din egna lägenhet.

Kontaktpersonal och genomförandeplan

Inom äldreomsorgen i Nyköpings kommun arbetar vi enligt
modellen att varje brukare ska ha en egen kontaktpersonal. Det är en person som lär känna brukaren lite mer. Kontaktpersonalen har en central funktion av vården och omsorgen för dig som hyresgäst.

För att du ska kunna påverka och vara delaktig gör din kontaktpersonal en genomförandeplan tillsammans med dig. Genomförandeplanen ska visa vad du behöver ha hjälp och stöd med, hur och när du vill ha hjälpen – allt för att du ska få en meningsfull och bra vardag.

Så jobbar vi med brukarinflytande

 • Det är viktigt att du är delaktig och kan påverka i din vardag. För att du ska kunna ha inflytande gör din kontaktpersonal en genomförandeplan tillsammans med dig. Genomförandeplanen ska visa vad du behöver ha hjälp och stöd med samt hur och när du vill ha hjälpen.
 • Några gånger per år har vi brukarråd på våra särskilda boenden. Då diskuterar vi gemensamma frågor. Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande.
 • Varje år genomför Socialstyrelsen  en rikstäckande enkätundersökning hur de äldre uppfattar äldreomsorgen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Resultaten av undersökningen använder vi för att förbättra och utveckla kvalitén på våra särskilda boenden.
 • Läs mer om hur vi jobbar med kvalitet

Din berättelse är viktig för oss

Vi önskar att du berättar om ditt liv i en så kallad levnadsberättelse. Det är ett dokument med olika frågeställningar om bland annat din uppväxt, dina relationer, olika saker du har varit engagerad i, vilka rutiner du brukar ha, vilka högtider du firar och så vidare.

Du kan fylla i den tillsammans med någon som känner dig väl. Genom att fylla i levnadsberättelsen är du med och skapar grunden i vård och omsorgsplaneringen; så kallad personcentrerad omvårdnad. Du kan fylla i det innan du flyttar in eller när du har kommit till boendet. Du får dokumentet av personal eller handläggare.

Du väljer själv vilka frågor som du vill besvara. 

Stöd för dig som anhörig

Du som anörig kan ta del av information om vilket stöd och hjälp som finns för dig som är anhörig till en äldre person eller någon som har psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Läs om kommunens stöd till anhöriga.

Läs också om Anhörigstöd där du kan få samtalsstöd och rådgivning med mera

Synpunkter och förslag

Om du har synpunkter eller förslag på verksamheten för äldre- och demensboenden, skriv gärna det i en synpunkt, via kommunens e-tjänst. 

Kontakta oss

Rönnlidens äldre- och demensboende

Walkers väg 6-8 (Aspa)
611 91 Nyköping

ronnliden@nykoping.se

Äldreboendet: 073-149 37 26
Demensboendet: 073-149 37 25

Social omsorg

Verksamhetschef äldreomsorg
Mattias Carlsson
mattias.carlsson@nykoping.se
0155-45 73 21

Områdeschef särskilda boenden
Inga-Lill Amaya
ingalill.amaya@nykoping.se
0155-45 81 13

Enhetschef
Lise-Lotte Rådstam
0155-24 78 65
liselotte.radstam@nykoping.se

Assistent
Marianne Sohlman Zetterström
073-149 35 94

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Publicerad: 2018-09-07
Uppdaterad: 2024-03-26
Sidansvarig: Lise-Lotte Rådstam