Ungdomar vid skolbänk.

Vem kan söka till gymnasiet?

Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Du får söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år under förutsättning att du inte redan har genomfört ett gymnasieprogram.

Vilket program du kan bli antagen till avgörs av din behörighet samt ditt sammanlagda meritvärde, det vill säga betygspoängen från grundskolan. Vid antagning till det Estetiska programmet, där inträdesprov oftast görs, räknas även dina provpoäng med i meritvärdet.

Behörighet

För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs att man har godkänt betyg i minst 8 ämnen totalt:

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • plus godkänt betyg i ytterligare 5 valfria ämnen

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att man har godkänt betyg i minst 12 ämnen totalt:

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • plus godkänt betyg i ytterligare 9 ämnen

 • För Ekonomi (EK), Humanistiska (HU) och Samhällsvetenskapliga programmet (SA) måste godkänt betyg i geografi, historia, samhällsvetenskap och religion ingå i de nio ämnena.
 • För Naturvetenskapsprogrammet (NA) och Teknikprogrammet (TE) måste godkänt betyg i biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena.
 • För Estetiska programmet (ES) gäller godkänt betyg i vilka nio ämnen som helst.

Om du inte har den behörighet som krävs för ett nationellt program kan du i stället söka till ett introduktionsprogram.

Nordiska elever

Du som är folkbokförd i någon av de nordiska länderna (Danmark, Norge, Island eller Finland – inklusive Färöarna, Grönland och Åland) räknas som nordisk elev och har rätt att söka till gymnasiet i Sverige om du har gått en utbildning i ett annat nordiskt land som i huvudsak motsvarar svensk grundskola. Du måste bedömas vara behörig till den utbildning du har sökt, men är undantagen från kravet på att ha godkänt betyg i ämnet svenska.

Som nordisk sökande likställs du i övrigt med övriga sökande från den kommun där skolan är belägen. Du som söker som nordisk elev behöver bifoga ett utdrag ur folkbokföringsregistret från ditt hemland till din ansökan.

Utlandsvenska elever

Du som bor utomlands tillsammans med dina vårdnadshavare och är under 18 år har rätt att söka gymnasium i Sverige, om minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare. Du räknas då som utlandssvensk elev och likställs med övriga sökande från den kommun där skolan är belägen.

Som utlandssvensk elev måste du fortfarande uppfylla samtliga behörighetskrav till sökt utbildning, vilket innebär att du även behöver ha ett godkänt betyg i ämnet svenska. Om du har utländska betyg kommer du att få söka i fri kvot. Beslut om plats i fri kvot fattas först i maj/juni och därför kommer du som söker med utländska betyg inte att prövas i samband med preliminärantagningen.

Sökande med betyg från andra länder

Om du har utländska grundskolebetyg och söker gymnasieplats kommer din ansökan att prövas i så kallad fri kvot. Detta innebär att huvudmannen för den skola du söker till kommer att göra en bedömning av om dina kunskaper motsvarar det som krävs för att vara behörig till sökt utbildning. Beslut om plats i fri kvot fattas först i maj/juni och därför kommer du som söker med utländska betyg inte att prövas i samband med preliminärantagningen.

Kontakta oss

Antagningskansliet

Kundservice, helgfria vardagar 9:00-16:00

Telefon: 0155-24 80 80

E-post: antagningskansliet@nykoping.se

Adress:

Östra Rundgatan 11
611 83 Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny