Ryggtavlan på fyra ungdomar som håller hand och går bort från kameran.

Introduktionsprogram

Du som har gått ut grundskolan men saknar behörighet till ett nationellt program kan läsa på ett introduktionsprogram. Det finns flera olika introduktionsprogram att välja mellan inom gymnasieskolan. Gemensamt för introduktionsprogrammen är att de ger dig en förberedelse för framtiden, antingen du vill fortsätta att studera på ett nationellt program eller om du behöver en förberedelse att komma ut på arbetsmarknaden.

Allmänt om introduktionsprogram.

Introduktionsprogrammen leder inte till en gymnasieexamen, men du får ett gymnasieintyg på genomförd utbildning.

Information om vilka introduktionsprogram som erbjuds på de olika gymnasieskolorna kan du hitta på respektive skolas hemsida.

Här nedan kan du läsa mer om vad de olika programmen innebär.

Programinriktat val

Detta program kallas i dagligt tal ofta för "priv-plats" och riktar sig till dig som är studiemotiverad och så snart som möjligt vill bli behörig till ett visst nationellt program.

Programinriktat val kan utformas för en grupp och vara sökbart, eller utformas individuellt för varje enskild elev.

För att kunna antas till Programinriktat val måste du ha godkänt betyg i

  • svenska/svenska som andraspråk och
  • i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
  • i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion

Det finns två olika varianter av yrkesintroduktion. Dels en sökbar där en grupp elever läser enligt samma kursplan, dels en individuell som utformas för varje enskild elev.

Syftet med yrkesintroduktion är att ge dig som elev en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att komma in på arbetsmarknaden alternativt ger dig den behörighet du behöver för att söka ett nationellt yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Detta introduktionsprogram utformas efter dig som enskild elev och syftar till att ge dig det just du behöver för att kunna gå vidare till andra studier eller att börja jobba. Det kan innebära allt ifrån att läsa in behörighet i grundskoleämnen du saknar till att komma ut på praktik i arbetslivet.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för elever som nyligen har anlänt till Sverige och som saknar de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på att lära sig det svenska språket.

Kontakta oss

Antagningskansliet

Kundservice, helgfria vardagar 9:00-16:00

Telefon: 0155-24 80 80

Epost: antagningskansliet@nykoping.se 

Östra Rundgatan 11
611 83 Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny