Ungdom som skriver på laptop.

Hur går ansökan till?

Du som är folkbokförd i Nyköping, Trosa eller Oxelösund gör ditt gymnasieval via Nyköpings kommuns Gymnasiewebb.
Gymnasiewebben öppnar för ansökan den 1 februari och håller öppet till och med den 15 februari.

Inloggningsuppgifter  

Du som går i årskurs 9 i Nyköpings, Oxelösunds eller Trosa kommun kommer att få inloggningsuppgifter till Gymnasiewebben hem i brevlådan, alternativt utdelade i skolan, i slutet av januari. Går du redan i gymnasiet men önskar söka om inför nästa läsår ska du kontakta skolans studie- och yrkesvägledare för information och inloggningsuppgifter.

Du som inte går i skolan men är folkbokförd i någon av ovanstående kommuner kan ringa eller mejla till Antagningskansliet för att få inloggningsuppgifter.

Spara inloggningsuppgifterna

Spara dina inloggningsuppgifter hela antagningsperioden, till den 15 september, och förvara dem på ett säkert ställe. (Ett tips är att fota dem och spara i mobiltelefonen.)

Du använder samma inloggningsuppgifter för att se ditt preliminära besked i april och för att se och svara på ditt slutliga antagningsbesked i juli. Om du anger en mejladress när du gör ansökan, kan du få lösenordet skickat till den adressen om du skulle råka tappa bort dina inloggningsuppgifter.

Så ansöker du om gymnasieplats

  • För att göra din ansökan loggar du in på Gymnasiewebben med de inloggningsuppgifter du har fått och fyller i dina val.
  • Lägg in flera val för att förbättra dina möjligheter att få en gymnasieplats. 
  • När du sparat dina val skriver du ut din ansökan, en så kallad kvittens.
  • För att din ansökan ska vara giltig måste du underteckna kvittensen och lämna den till skolans studie- och yrkesvägledare eller motsvarande.

Det står ett versionsnummer överst på den utskrivna kvittensen. Din studie- och yrkesvägledare ska med hjälp av detta nummer kontrollera att de val du har på Gymnasiewebben överensstämmer med den kvittens du lämnar. Din studie- och yrkesvägledare kan inte ändra något i din ansökan.

Du som inte går på någon skola i dagsläget skickar din undertecknade kvittens till Antagningskansliet.

Till hjälp vid din ansökan finns en elevhandledning.

Viktigt att rangordna valen

I din ansökan måste du rangordna utbildningarna du söker så att det program som du helst vill komma in på står som val 1, det du näst helst vill komma in på står som val 2 och så vidare.

Du kan bara bli antagen till en utbildning. Om ditt meritvärde räcker för antagning till flera av de utbildningar du söker så blir du antagen till det alternativ som har högst rangordning i din ansökan. Blir du antagen till en utbildning i din ansökan så stryks du automatiskt från utbildningar med lägre rangordning i din ansökan. Det är alltså viktigt att du sätter det program du helst vill gå som första val.

När du blivit antagen på en utbildning kan du välja att stå kvar som reserv till högre rangordnade val, men inte till alternativ som har lägre rangordning i din ansökan.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor och funderingar kring din ansökan ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare eller motsvarande, som kan hjälpa dig med det mesta som rör gymnasievalet.

Under sommaren har Nyköpings kommun sommarjour så att det alltid går att nå en studie- och yrkesvägledare. Mejla din fråga till syvnykoping@nykoping.se så får du hjälp.

Öppna sidomeny