En världskarta med silhuetter av två huvuden mitt emot varandra.

Dispens i engelska

Du som inte har haft möjlighet att läsa engelska under stora delar av din tid i grundskolan har möjlighet att söka dispens i engelska.

Reglerna om dispens i engelska finns i 16 kap 32§ Skollagen.

Att beviljas en dispens i engelska innebär att du får ett undantag från kravet på godkänt betyg i engelska vid antagningen, men det är inte ett undantag från kravet att läsa grundskoleengelska. Du som inte har ett godkänt betyg i engelska från grundskolan och får dispens i engelska måste därför läsa in grundskoleengelskan under din gymnasietid och bli godkänd i ämnet.

Det är huvudmannen för respektive gymnasieskola som avgör om du beviljas dispens till sökt utbildning. För att kunna beviljas dispens krävs att du bedöms ha förutsättningar att klara studierna på sökt program. I detta ingår att du även ska ha möjlighet att, med visst stöd, läsa och bli godkänd i gymnasieengelska under din studietid på sökt program.

Möjligheten att få dispens gäller endast om du inte har haft möjlighet att läsa engelska, oftast för att du är nyanländ från ett land där undervisning i engelska inte ges. Har du läst engelska i grundskolan kan du inte söka dispens för till exempel dokumenterade studiesvårigheter eller andra liknande skäl.

Hur ansökan går till

Ansökan om dispens görs på en särskild blankett med bilagor i samband med din ansökan till gymnasieskolan. Det är din avlämnande grundskola som lämnar underlag för den bedömning som mottagande gymnasieskola ska göra. Kontakta din studie- och yrkesvägledare som hjälper dig.

För att den mottagande gymnasieskolan ska kunna bedöma dina kunskaper i engelska krävs att din grundskola beskriver vilken nivå du befinner dig på i nuläget och vilka förutsättningar du har att klara gymnasieengelska på det program du söker. Ett bristfälligt underlag kan leda till att din ansökan inte godkänns.

Kontakta oss

Antagningskansliet

Kundservice, helgfria vardagar 9:00-16:00

Telefon: 0155-24 80 80

E-post: antagningskansliet@nykoping.se

Adress:

Östra Rundgatan 11
61183 Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny