Händer som skriver på tangentbordet till en laptop.

Ansökan till Anpassad skola

Anpassad skola vänder sig till dig som tillhör målgruppen. Anpassad skola består av 9 nationella program samt individuella program.

Anpassad skolas program

De nationella programmen är:

 • Programmet för administration, handel och varuhantering 
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
 • Programmet för skog, mark och djur

De individuella programmen vänder sig till dig som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program. Ämnesområdena inom de individuella programmen är:

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation

Ansökan till Anpassad skola

Du som är folkbokförd i Nyköpings, Oxelösunds eller Trosa kommun och tillhör målgruppen för anpassad skola gör din ansökan via Gymnasiewebben.

Du som går sista året på en anpassad grundskola/grundskola i Nyköping, Oxelösund eller Trosa registreras automatiskt som sökande och får inloggningsuppgifter till Gymnasiewebben i slutet av januari.

Om du hellre vill göra din ansökan via en pappersblankett kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare eller oss på Antagningskansliet så tar vi fram en sådan åt dig.

Målgrupp för Anpassad skola

Utbildningen är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller Anpassad grundskola och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning eller en hjärnskada.

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen gör hemkommunen en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den här utredningen ligger till grund för kommunens beslut om eleven tillhör målgruppen eller inte. Att hemkommunen har fattat ett beslut om målgruppstillhörighet är en förutsättning för att kunna antas.

Mottagande till nationella program inom Anpassad skola

Till nationellt program på fristående skola söker alla på lika villkor oavsett var man bor. De fristående skolorna kan ha fått godkänt vilka kriterier för urval som ska gälla om de har fler sökande än platser.

För den som söker nationellt program på en kommunal skola finns det regler i skollagen som styr mottagandet.

Förstahandsmottagande

Du blir förstahandsmottagen till de nationella program som erbjuds av din hemkommun.

Om ett nationellt program inte erbjuds av din hemkommun har du rätt att söka och bli förstahandsmottagen till detta program i en annan kommun.

Förstahandsmottagande innebär att samma villkor gäller för dig som för skolkommunens egna elever. Förstahandsmottagande innebär inte att du garanteras att bli antagen till sökt utbildning. Det är ansvarig huvudman för utbildningen som fattar beslut om antagning.

Andrahandsmottagande

Om ett nationellt program erbjuds i din hemkommun men du väljer att söka det i en annan kommuns skola så blir du andrahandsmottagen. Detta innebär att du kan bli antagen endast i mån av plats.

Beslut om antagning

Antagningskansliet sköter inte antagingen till Anpassad skola utan det är huvudmannen för mottagande gymnasieskola som fattar beslut.

Antagningskansliet skickar därför alla ansökningsuppgifter till mottagande skola, som beslutar om antagning till sökt utbildning och lämnar ett besked till dig som sökt.

Var finns Anpassad skolas program? 

Utbudet inom regionen kan du hitta på Gymnasiewebben.

Är du intresserad av att gå en utbildning som finns på annan ort kan du hitta information på aktuell skola/kommuns hemsida.

Du som går i  Anpassad grundskola eller grundskola idag kan ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare för att hitta rätt utbildning. Studie- och yrkesvägledaren kan också hjälpa dig med alla frågor om din ansökan.

Söka introduktionsprogram 

Du som tillhör målgruppen kan förutom att söka till Anpassad skolas program även söka till ett individuellt introduktionsprogram.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är till för alla ungdomar som inte har de betyg som krävs för att vara behöriga till ett yrkesprogram. På yrkesintroduktion får du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att komma in på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ förbereder eleverna för annan utbildning, eller för arbetsmarknaden. Utbildningen utformas utifrån varje elev och vänder sig till ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt yrkesprogram.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är en utbildning med mycket svenska för ungdomar som nyligen anlänt till Sverige. Efter språkintroduktionen kan du som elev gå vidare till annan utbildning, till exempel ett annat introduktionsprogram.

Öppna sidomeny