Söka till gymnasiet

Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som du kan välja att genomföra efter avslutad grundskola. Du får söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år under förutsättning att du inte redan har genomfört ett gymnasieprogram. Du som är folkbokförd i Nyköping, Trosa eller Oxelösund gör ditt gymnasieval via Gymnasiewebben.