Meritvärde och urval

Antagningen till gymnasieskolan baseras på elevernas slutbetyg från grundskolan. Alla sökande rangordnas efter sitt meritvärde.

Du som har utländska grundskolebetyg eller som har särskilda personliga skäl kan ansöka om en plats i fri kvot.

Du hittar statistik och meritvärden på denna webbsida. 

Hur räknas mitt meritvärde ut?

Meritvärdet är summan av dina 16 bästa betyg. Maxpoäng är 320. Har du färre än 16 betyg är det summan av dem som gäller istället.Du som har läst ett modernt språk som språkval kan även tillgodoräkna dig poängen för detta ämne utöver dina övriga 16 bästa betyg. Maximal betygspoäng blir då 340 poäng för dig som läst och fått betyg i ett modernt språk som språkval och som har betyg i minst 17 ämnen. Observera att dessa regler endast gäller språkval, inte för betyg inom elevens val eller betyg i modersmål.

Betygsskalan

Det finns sex olika betygsnivåer:

A = 20 poäng
B = 17,5 p
C = 15 p
D = 12,5p
E = 10 p
F = 0 p

När många söker samma program

Vissa program får fler sökande än vad det finns platser, vilket innebär att alla elever inte kommer in. Antagningen görs då i meritvärdesordning så att den behöriga sökande med högst meritvärde får första platsen och så vidare. Om två eller fler elever har exakt samma meritvärde rangordnas de i följande ordning: 

  1. Meritvärde
  2. Valprioritet - den som har valet högst rankat får platsen
  3. Betygsvärde – summan av samtliga betyg avgör vem som får platsen
  4. Antal betyg - den som har flest betyg går före
  5. Slumpen – om två eller fler elever inte går att skilja åt enligt punkterna ovan så gäller det högsta slumptalet som antagningssystemet tagit fram, detta sker automatiskt i samband med ansökan

Färdighetsprov

Inom det estetiska området är det tillåtet för gymnasieskolorna att utöver meritvärdet även ta hänsyn till ett färdighetsprov. Om detta blir aktuellt för din del kommer du att kallas till provtillfälle efter att din ansökan registrerats

Fri kvot

Du som har utländska grundskolebetyg eller som har särskilda personliga skäl kan ansöka om en plats i fri kvot.

Urval för Anpassad skola

Om antalet platser i en kommunal Anpassad skola är färre än antalet sökande ska företräde ges åt dem som har störst behov av utbildningen.En fristående skola som erbjuder program  kan ha fått vissa urvalskriterier godkända av Skolverket. Kontakta den skola du vill söka till för att få mer information.

Elever som söker ett fjärde tekniskt år

Om antalet platser i vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år är färre än antalet sökande fördelas befintliga platser mellan de sökande med betygen från gymnasieskolan som grund.

Kontakta oss

Antagningskansliet

0155-24 80 80
antagningskansliet@nykoping.se

Adress:

Östra Rundgatan 11
611 83 Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny