Samverkansavtal

En hemkommun kan erbjuda utbildning antingen genom att själv anordna utbildningen på en kommunal skola, eller genom att skriva ett samverkansavtal med en annan kommun/region. Klicka på din hemkommun för att få reda på vilka avtal som är aktuella.