Delaktighet och inflytande

På skolan finns olika råd där man som elev och vårdnadshavare kan delta. 

Elevrådet är till för att samla och stärka elever på skolan, värna om elevers rättigheter samt representera och föra fram elevers röst. Elevrådet träffas regelbundet och tar upp frågor från klasserna. 

Matrådet är till för att alla på skolan ska ha möjlighet att påverka skolmaten och skolmåltidsmiljön. De träffas tillsammans med matleverantören två ggr per termin.

Miljörådet arbetar för hållbar utveckling i skolan. Miljörådet träffas regelbundet och sätter då upp nya små miljömål att sprida i klasserna. 

Genom skolrådet ska föräldrar i samråd med rektor, ges möjlighet till inflytande, delaktighet och medansvar i skolans verksamhet. Två till tre gånger per termin möts föräldrarepresentanter från klasserna, rektor och personalrepresentanter i skolrådet.

 

Öppna sidomeny