Kiladalens södra skola

Välkommen till Kiladalens södra skola som består av skolbyggnaderna Jönåker och Ålberga.

Schoolsoft för information till vårdnadshavare

Vi använder Schoolsoft - ett webbaserat system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt.

Här kan du läsa instruktioner för hur du loggar in med mera. Shoolsoft finns också som app för telefonen.  

Om skolan

Kiladalens skolområde har 2 skolor, Kiladalens norra skola och Kiladalens södra skola. Vi har 480 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 och  sammanlagt är vi 90 personer som arbetar inom området.

Kiladalens södra skola består av skolbyggnaderna Jönåker och Ålberga. Intill skolorna har vi tillgång till grönområden med varierande natur och skolskogar på promenadavstånd. Den naturnära utemiljön inbjuder till aktivitet, lärande och lek.

Skolorna är mitt inne i ett spännande utvecklingsarbete med fokus på digitalisering, förhållningssätt och lärmiljöer. Skolbibliotek finns på skolorna.

Visionen för Kiladalens södra skola är att:

  • Eleverna är trygga, känner trivsel och är delaktiga.
  • Alla elever når målen i läroplanen.
  • Eleverna uppmuntras och stimuleras att vara lika nyfikna då de lämnar skolan som när de börjar den.
  • Skolan strävar efter att allt vi gör bidrar till en hållbar utveckling.

Förskoleklass

Från 6 års ålder är det obligatoriskt att börja i för­skoleklass. Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Läs mer om förskoleklass och kika in i våra lokaler. 

Aktuellt

Kontakta oss

Kiladalens södra skola

Epost
kiladalenssodraskola@nykoping.se

Sjuk- och friskanmälan 
All frånvaro sker via SchoolSoft

Skolledning
Charlotta Milosavljevic Olsson, rektor
0155-45 76 99

Ann-Marie Hagberg-Lönnström, biträdande rektor
Jönåker och Ålberga
0155- 24 82 75


Skoladministratör samt IKT-ansvarig Kiladalens skolor
Eva Simonsson
0155-45 71 01
Placerad på skolan i Jönåker

Fritids

Jönåkers fritidshem

jonaker.fritids@nykoping.se

0155-45 71 02
073-773 70 73


Ålberga fritidshem

alberga.fritids@nykoping.se

073-773 71 08


Besöksadress 
Kiladalens södra skola, Jönåker
Skolvägen 18-22
611 70 Jönåker

Kiladalens södra skola, Ålberga
Virbyvägen 14
611 90 Ålberga

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Betygskopia & Examensbevis – Förfrågan Utbildning Anpassad skola: Medgivande till mottagande i anpassad grundskola Utbildning Anpassad skola: Medgivande till målgruppsprövning för anpassad skola Utbildning Fristående verksamhet: Nyplacering/ Uppsägning i grundskola Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk Omsorg Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Grundskola & Gymnasium Utbildning Fristående verksamhet: Överklaga beslut gällande tilläggsbelopp Utbildning Grundskola & gymnasium: Tilläggsbelopp/Tilläggsresurs - Anmäla att elev byter verksamhet Utbildning Grundskola: Byte av kommunal grundskola, ansökan Utbildning Grundskola: Fullgörande av skolplikt Utbildning Grundskola: Ledighetsansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, uppsägning Utbildning Grundskola: Plats i kommunal grundskola för elever folkbokförda i annan kommun, ansökan Utbildning Grundskola: Plats på Nyköpings högstadium, ansökan Utbildning Grundskola: Skolplacering nyanlända Nyköpings Högstadium Utbildning Grundskola: Tidigarelagd skolstart, ansökan Utbildning Grundskola: Upphörande av skolplikt p.g.a varaktig utlandsvistelse Utbildning Grundskola: Uppskjuten skolstart, ansökan Utbildning Gymnasieskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning: Anmälan om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Utbildning: Elevresor (skolskjuts), ansökan Utbildning: Konto i Schoolsoft, ansökan Utbildning: Samtycke till publicering av namn, bild, ljud och film Utbildning: Schoolsoft - Logga in
Uppdaterad: 2023-02-17
Sidansvarig: Charlotta Milosavljevic Olsson