Trivsel och trygghet

Vi vill att alla barn och vuxna inom våra verksamheter känner sig välkomna och trygga. 

Det finns rutiner och planer för att säkerställa att verksamheten arbetar löpande med frågor som kränkande behandling, mobbing och trakasserier. Skolan ska se till att elever inte kränker eller trakasserar varandra. Om det händer, måste skolan undersöka saken och snabbt sätta stopp för det.

Du kan anmäla mobbing eller trakasserier via skolan eller här på vår webbsida.

Varje skola arbetar fram en egen likabehandlingplan utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. 

Nyköpings kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunens verksamheter.

Kiladalens skolor

Skolorna arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande för att skapa både trivsel och trygghet för eleverna där skolans kurator har en viktig roll.

I det främjande arbetet finns flera trivselaktiviteter, där hela skolan samlas men också för enskilda klasser. Olika former av rastverksamhet och kompisstödjare skapar många positiva sammanhang.

Det finns en tydlig struktur och flera rutiner för olika delar i skolans vardag. De är samlade i olika processer för både personal och elever. 

Läs mer i våra planer för arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling om hur vi arbetar på Kiladalens södra skola. Här hittar du Jönåkers plan och här Ålbergas plan.

Uppdaterad: 2022-09-02
Sidansvarig: Charlotta Milosavljevic Olsson