Digitala verktyg i skolan

IKT-pedagogik handlar om hur man i den klassiska undervisningssituationen använder olika digitala enheter och media som ett verktyg för att förstå och underlätta förmedlandet av information. IKT handlar om att använda tekniken på ett meningsfullt sätt - alltid med eleven i fokus. 

Egen dator från årskurs 4

Nyköpings kommun erbjuder alla elever från årskurs 4 en egen digital enhet för skolarbetet, en så kallad “en-till-en”-lösning. Det gör vi för ge alla elever samma förutsättningar att använda modern digital teknik som redskap i sitt lärande. 

Här kan du läsa mer om hur vi i den kommunala grundskolan arbetar med digitala verktyg

Kiladalens södra skola

Alla klassrum är utrustade med Smartboards. Vi har en-till-en datorer för alla elever åk 4-6. För de yngre åren finns ett visst antal datorer att låna till vissa lektioner.

Skolorna har ett pågående arbete med utveckling av digitalisering i undervisningen.

Uppdaterad: 2022-09-02
Sidansvarig: Charlotta Milosavljevic Olsson