Kvalitet i skolan

Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmets kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas, analyseras och utvecklas.

Det är viktigt för att få kunskap om hur utbildningen organisas och genomförs så att den kan utvecklas, för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Läs mer om hur vi jobbar med att följa upp kvaliteten i skolan. 

Jämföra grundskolor 

Här finns en tjänst som heter Välja skola på skolverkets webbsida. I denna tjänst presenterar Skolverkets olika mått för skolors kvalitet och resultat. Du kan också söka efter och jämföra skolor. Syftet med webbplatsen är att ge elever och föräldrar stöd vid val av skola.

Lämna synpunkt

Vi strävar hela tiden efter att erbjuda en utbildning av hög kvalitet. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Läs mer om hur du lämnar klagomål eller synpunkt på en skola.  

Kontakta oss

Dammlötskolan

dammlotskolan@nykoping.se

Sjukanmälan via SchoolSoft:
Logga in i SchoolSoft

Camilla Holmberg, administratör
0155-24 78 49

Ingela Haglund, biträdande rektor
0155-45 73 60


Katja Ahlin, rektor
0155-24 88 27

Adress
Dammlötskolan
Dammlötsvägen 3A-H
611 93 Nyköping

Skolan och fritids

F-klass, 073-426 87 97

Klass 1-3, 073-426 87 89

Klass 4-6, 073-426 87 92

Fritids, 073-426 87 72
dammlot.fritids@nykoping.se 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-08-01
Sidansvarig: Katja Ahlin