Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om ny verksamhet eller avslut/ändring av befintlig

Använd e-tjänsten för att registrera livsmedelsanläggning, vattenverk eller distributionsanlägning för dricksvatten eller anmäla försäljning av folköl. Du kan även använda tjänsten för att ändra eller avsluta en redan registrerad verksamhet.

 

För att driva en livsmedelsverksamhet behöver du vara registrerad. Du registrerar ditt företag hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden minst två veckor innan öppnandet. Det gäller även vid förändring av verksamheten. Mer information hittar du här.

Här finns det mer information om dricksvatten och vilka verksamheter som berörs av registrering. Här finns det merInformation om dricksvatten.

Försäljning av folköl får inte påbörjas förrän en anmälan om folkölsförsäljning har skickats till oss. Här kan du läsa mer om försäljning av folköl på våra sidor.