Omsorg & Stöd - Inkomstförfrågan

När du får en insats inom SoL, socialtjänstlagen, är kostnaden baserad på din inkomst. För att kunna räkna ut vad just du ska betala behöver du fylla i olika uppgifter om din inkomst. I den här blanketten gör du det.  

Läs mer om avgifter för SoL när det gäller äldreomsorg här.

Läs mer om avgifter inom SoL när det gäller funktionsnedsättning här.