Förmyndare - uttag från spärrat konto eller omplacering av tillgångar - ansökan

Denna e-tjänst används av förmyndare för att ansöka om uttag från spärrat konto/omplacering av tillgångar. 

Denna e-tjänst kräver bank-ID av samtliga parter, både sökande och eventuell medsignatör (annan förmyndare/barn över 16 år). Om medsignering behövs kommer ett mail skickas ut till berörd part som kan signera ärendet vid ett senare tillfälle. Om någon part saknar bank-ID så kan ni kontakta överförmyndarkontoret för att få en blankett att fylla i istället.

Om du är god man/förvaltare finns en separat e-tjänst

Här kan du hitta mer information för förmyndare