God man - uttag från spärrat konto eller omplacering av tillgångar - ansökan

Denna e-tjänst används för att ansöka om uttag från spärrat konto/omplacering av tillgångar. 

Om du saknar bank-ID kan du kontakta överförmyndarkontoret för att få en blankett att fylla i istället. 

Om du är förmyndare kan du använda e-tjänsten för förmyndare

Läs mer om uppgifter för god man och förvaltare