Räddningstjänsten - Anmälan om upphörd hantering av explosiv/brandfarlig vara

Använd denna e-tjänst för att anmäla upphörd hantering av explosiv eller brandfarlig vara.

Vill ni skicka in ansökan på blankett, kontakta raddningstjansten@nykoping.se

Läs mer om om explosiv vara på räddningstjänstens webbplats.

Läs mer om brandfarlig vara på räddningstjänstens webbplats.