Kulturskolans El Sistema utvecklas i Rosenkulla

Nyköpings kulturskolas El Sistema startade tack vare statsbidrag. 
Vad det gäller att kalla en verksamhet El Sistema är det enligt El Sistema Sverige lite flytande gränser.

  • Undervisning i musik och orkesterinstrument så som stråk, blås och sång är en ingång.
  • Att man har lektion mer än en gång i veckan och att det finns ett socialt perspektiv (Vänstay).
  • Klassisk musik, eget skapande och folkmusik är andra ingredienser som kan känneteckna El Sistema.
  • Samarbete med en ”professionell” orkester/professionella musiker som också fungerar som förebilder för barnen.
  • Det är många i El Sistema Sverige som har verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden där vi ser El Sistema som ett verktyg för kulturskolan att nå barn och unga med undervisning.

Nyköpings kulturskolas El Sistema erbjuds på fritiden, stråk för elever som deltar i Rosenkullas stråkklasser åk 1 och 2 och även blås fr o m åk 3!
På det sättet uppnås målet för El Sistema Sverige och Kultur och fritidsnämnens mål om att erbjuda barn och ungdomar vilka idag inte deltar i kultur- och skapandeverksamheter efter skoltid, genom att nya former utvecklas med syfte att nå underrepresenterade grupper inom kultur- och skapandeområdet.

Tack vare statsbidrag deltar Eleverna i Kulturskolans El Sistema Rosenkulla kostnadsfritt:

  • Undervisning i musik och orkesterinstrument så som stråk, blås och sång är en ingång och erbjuds nu på fritiden.
  • Att man har lektion mer än en gång i veckan blir möjligt genom erbjudande av stråk och blåsinstrument på fritiden gratis och att det finns ett socialt perspektiv (Vänstay) t ex “fredagsmys” blir möjligt.
  • Klassisk musik, eget skapande, folkmusik och musicerande för social utveckling uppnås genom att erbjuda musicerande även på fritiden och genom att arrangera “Vänstay/Fredagsmys”.
  • Samarbete med en ”professionell” orkester/professionella musiker som också fungerar som förebilder för barnen planeras erbjudas under “Vänstay/Fredagsmys”.
  • Många i El Sistema Sverige har verksamhet i socioekonomiskt utsatta områden där vi ser El Sistema som ett verktyg för kulturskolan att nå barn och unga med undervisning vilket nu sker i Rosenkulla!
Öppna sidomeny