Vill du bli eller få en volontär?

13 november 2023
Kommun och politik Omsorg och stöd

Nu går startskottet för Nyköpings nya volontärverksamhet. Under november börjar kommunen bygga upp en volontärverksamhet för äldre. Drygt 14 000 kommuninvånare i åldrarna 62-85 år kommer att få ett personligt adresserat vykort från kommunen med frågan om de vill bli volontär eller få en volontär.

”Det behövs inga superkrafter, bara viljan att göra gott!” är ett av budskapen som kommuninvånarna får i brevlådan den närmaste veckan. Ett annat är att ”som volontär skapar man en positiv förändring i någons vardag” och ”man kan få en ny vän i en äldre person i Nyköping.”

Den som är intresserad av att bli eller få en volontär kan svara nu eller senare. Kommunens volontärsamordnare Fredrik Sköld besvarar frågor i telefon. På nykoping.se finns en webbsida med mer information för den vill veta mer om hur det fungerar. Alla från 15 år kan bli volontär och deras insats behöver inte vara en regelbunden aktivitet. Tanken är att allt ideellt volontärarbete utgår från volontärens egna möjligheter.

"Win win för alla"

Anledningen till att Vård- och omsorgsnämnden tagit beslutet att satsa på volontärverksamhet är att det blir allt fler äldre kommuninvånare i Nyköpings kommun. Enligt SCB ökar även den sociala isoleringen i Sverige i takt med stigande ålder. Volontärverksamheter, som många kommuner nu bygger upp, är ett sätt att stärka sammanhållning och resurser i samhället. Det gör samhället mer motståndskraftigt mot utmaningar.

- Vi hoppas förstås på ett stort gensvar, säger Carina Wallin, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden. Det finns ju ett win-win förhållande i en sådan här aktivitet, den är bra för alla.

Förhoppningen är att volontärverksamheten ska kunna erbjuda och matcha ihop passande volontärer med äldre och yngre. Volontärer har ofta lite tid över på dagarna, får gärna finnas på landsbygden, i småorter eller i Nyköpings stad. Uppdraget bygger helt på frivillighet och föregås av en intervju med den som vill bli volontär, för att bli ”godkänd.”

Personer ska matchas ihop

Kommunen samverkar sedan tidigare både med Röda Korset och Väntjänsten som också har volontärer. Fredrik Sköld menar att samverkan mellan alla samhällsaktörer är mycket viktig.

- Alla insatser räknas, stora som små. Det är en stor gemensam utmaning för samhället att kunna ta hand om våra äldre. Vi har ett ansvar att hjälpas åt tillsammans för att skapa ett bra liv för äldre och ge förutsättningar för de som vill engagera sig, säger Fredrik Sköld. Jag är mycket förhoppningsfull, många andra kommuner har lyckats engagera många nya volontärer.

Alla intresserade är välkomna att kontakta volontärsamordnare Fredrik Sköld på 0155-24 85 32 eller på mejladress volontar@nykoping.se.

Vad kan man göra som volontär?

  • Träffas för en pratstund
  • Gå en promenad
  • Fika tillsammans
  • Lösa korsord
  • Högläsa
  • Följa med på en aktivitet
  • Baka eller laga mat
  • Spela spel
  • eller något annat