Nyköping erbjuder verksamhetsmark i ett område med stor potential

21 november 2023
Företag och näringsliv Kommun och politik Företag och näringsliv Kommun och politik

Nyköpings kommun satsar på den gröna omställningen och är redo att ta emot fler företag som inriktar sig på hållbarhet och nytänkande. Nu inleds det andra steget i utvecklingen av Arnö Östra där cirka 70 000 kvadratmeter mark finns till försäljning.

Marken är planlagd för lättare industri och målet är att skapa rätt förutsättningar för etableringar som bidrar till ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.

- Läget är fördelaktigt med god infrastruktur och det finns en tydlig plan för att fortsätta utveckla området. Det gör det till en stadsdel med stor potential för företag att växa hållbart, säger Kristoffer Forselius, projektledare Mark och exploatering.

På Arnö finns redan företag med en tydlig grön agenda, hållbarhetstänk och med en vilja och målsättning att driva den gröna omställningen. De har goda produktionsförutsättningar och är skickliga innovatörer inom både material- och processutveckling som nyetablerade företag kan inspireras av.

- Vi välkomnar fler företag inom bland annat tillverkningsindustrin och ser gärna företag som kan bidra till denna kompetens- och teknikutveckling och bli en betydelsefull del av Nyköpings omvandling och tillväxt, säger Sofia Rydingsvärd, näringslivschef på Näringslivsenheten.

Unikt strategiskt läge med god infrastruktur

Nyköping är en attraktiv plats att bo och verka i och verksamheter hamnar mitt i Sveriges tillväxtstråk. Företagarna får tillgång till samtliga transportslag, inklusive en av Sveriges få isfria djuphamnar och Stockholm Skavsta flygplats.

Över 2 miljoner människor nås inom en timme - för att arbeta eller få tillgång till varor eller tjänster. Företagandet här är brett och varierat med närmare 6 000 företag inom olika branscher.

Byggandet av snabbtågsförbindelsen Ostlänken är positivt för kommunens tillväxt och avgångarna mellan Nyköping och Stockholm och Norrköping har ökat. Stockholm city når du inom en timme. Arbetet med att bygga Nyköpings nya resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik har inletts. Det finns även planer på att bygga ett resecentrum på Stockholm Skavsta flygplats för att koppla samman terminaler för buss, järnväg och flyg i framtiden.

- Som företagare i kommunen får du tillgång till ett brett näringsliv inom olika branscher som till exempel tillverkning-, service- och tjänsteföretag. Nära kontaktvägar och relationer bidrar till en stark företagskultur i kommunen, säger Sofia Rydingsvärd.

Här finns mer information och kontaktuppgifter.