Trafikverket avbryter upphandling för Nyköpings resecentrum

4 oktober 2023
Bo, bygga och miljö

Trafikverket har beslutat att avbryta upphandlingen av entreprenör till Nyköpings resecentrum. De planerar att gå ut på marknaden med ett justerat förfrågningsunderlag så snart som möjligt.

Beslutet att avbryta upphandlingen baseras på att inkomna anbud är ogiltiga. Skälet till detta är att förfrågningsunderlaget innehåller otydligheter i form av formaliafel.

Trafikverket ser nu över förfrågningsunderlaget i sin helhet för att skapa bättre förutsättningar för en effektiv produktion.

- Vårt mål är att så snart som möjligt gå ut på marknaden med ett justerat förfrågningsunderlag. Samtidigt undersöker vi hur detta beslut påverkar projektets tidplan och återkommer med information om detta, säger Joel Renblom som är Trafikverket projektledare för Nyköpings resecentrum.

Kommunens förberedande arbeten såsom omläggningar av ledningar, fastighetsnära bullerskyddsåtgärder och åtgärder för flytt av busshållplats invid Centralstationen fortgår som planerat.

- Trafikverkets avbrutna upphandling påverkar i nuläget inte våra förberedande arbeten och tidplanen för dem. Vi undersöker hur det kommer att påverka Nyköpings kommuns del i projektet, säger Johan Dahlrot, projektledare i Nyköpings kommun.

Trafikverkets pressmeddelande finns i sin helhet här. 

Läs mer om vårt arbete med att bygga Nyköpings resecentrum, ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik: nykoping.se/resecentrum.