Ny e-tjänst för ansökan om SoL-insatser inom funktionsnedsättning

6 december 2023
Omsorg och stöd Omsorg och stöd - Äldre

Nu kan du som ansöker om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), inom funktionsnedsättning, göra det via en e-tjänst. Allt som krävs är BankID.

I Nyköpings kommun finns hundratals e-tjänster som gör det enkelt för dig som till exempel ska lösa ett ärende, söka stöd eller plats i förskola.

Nu är det även möjligt att ansöka om SoL-insatser för personer med funktionsnedsättning, via en e-tjänst. 

Den som söker, föräldrar eller företrädare (god man eller förvaltare) behöver ett BankID.

På sidan för att ansöka om SoL-insats hittar du den nya e-tjänsten