Trafik - Ansökan om utfart till allmän väg

Om du vill ansluta eller ändra en utfart från din tomt till en allmän väg som Nyköpings kommun är väghållare för, ska du ansöka om tillstånd för detta hos Tekniska divisionen.

Läs mer om tillstånd för ny eller ändrad utfart.

Kontakta Tekniska divisionens kundservice på 0155-24 88 00 eller tekniska.divisionen@nykoping.se om du har frågor om bidraget eller om du inte har möjlighet att fylla i e-tjänsten.