Trygghetslarm - Begäran om förenklad handläggning

Du som är över 75 år, folkbokförd och bosatt i Nyköpings kommun kan begära att få trygghetslarm utan att någon utredning eller hembesök behöver göras - en så kallad förenklad handläggning.

Använd denna blankett för att begära förenklad handläggning gällande trygghetslarm. 

Läs mer om trygghetslarm.