Trafik - Ansök om trafikanordningsplan

I den här e-tjänsten kan du ansöka om trafikanordningsplan (TA-plan).

Arbeten som påverkar allmän platsmark och där avstängning krävs, till exempel uppställning av skylift, mobilkran, container eller uppförande av byggnadsställning kräver en godkänd trafikanordningsplan.

Här kan du läsa mer om TA-planer.

Kontakta Tekniska divisionens kundservice på 0155-24 88 00 eller tekniska.divisionen@nykoping.se om du har frågor eller om du inte har möjlighet att fylla i e-tjänsten.