Trädfällning på kommunal mark - Ansökan

Om du har önskemål om att fälla träd ska du ansöka om detta via denna blankett.

Läs mer om trädfällning i Nyköpings kommun, och ta del av våra bedömningskriterier som avgör om vi godkänner en trädfällning eller inte. 

Ifylld blankett skickas till:

Nyköpings kommun
Tekniska divisionen
611 83 Nyköping