Miljö - Torr toalett, kompostering och eget omhändertagande av latrin

Använd denna e-tjänst för att ansöka om tillstånd för torr toalettlösning och eller eget omhändertagande samt spridning av urin, latrin eller avvattnat slam.

Mer information om enskilt avlopp, torrtoalett, kompostering och egent omhändertagande.

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post miljo@nykoping.se eller ringa 0155-24 89 20 för att få en blankett.