Tobak - Avanmälan/Avsluta tobaksförsäljning

Om du ska sluta sälja tobak, använd tjänsten nedan för att avanmäla eller avsluta tobaksförsäljningen. 

För att kunna avanmäla eller anmäla om att avsluta tobaksförsälning behöver du först vara webbkund. Webbkunden måste vara en person som är PBI (Person med Betydande Inflytande) i bolaget eller som har fullmakt från firmatecknare.

Om du redan är webbkund kan du anmäla ditt ärende i e-tjänsten.

Läs mer om vad som gäller vid försäljning av tobak.