Tobak - Anmälan ändringar styrelse eller ägare

Om du säljer tobak och det blir ändringar i din verksamhet när det gäller till exempel styrelse eller ägare, använd tjänsten nedan. 

För att kunna anmäla om ändringar behöver du först vara webbkund. Webbkund måste vara en person som är PBI (Person med Betydande Inflytande) i bolaget eller som har fullmakt från firmatecknare.

Om du redan är webbkund kan du anmäla ditt ärende i e-tjänsten.

 

Läs mer om vad som gäller vid försäljning av tobak.