Skolskjuts, Elevresor - Ansökan

Via skolskjutsportalen ombord kan du ansöka om skolskjuts eller elevresor och följa ditt ärende. 

Du ansöker om skolskjuts för ett stadie i taget; när eleven ska börja i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och första året på gymnasiet. Beslutet om skolskjuts gäller oftast för ett helt stadie.

Skolskjutsportal

Ansök om skolskjuts eller följ ditt ärende i Skolskjutsportalen

Via skolskjutsportalen ombord kan du göra din ansökan och följa ditt ärende.

Du kan ansöka från och med den 1 april varje år. Senast den 31 maj varje år vill vi ha in din ansökan för att att vi ska kunna garantera skolskjuts till höstterminen för det året.

Läs mer om hur det fungerar med skolskjuts i Nyköpings kommun.

  • Du behöver själv kontrollera om eleven redan har ett giltigt beslut. 

E-tjänst med beslut - för dig som ansökt före 1 mars 2023

Om du har ansökt om skolskjuts före den 1 mars 2023 så kan du ta del av ditt beslut via e-tjänsten: 

Min sida för ansökningar gjorda före 1 mars 2023

Kontakt vid frågor

Har du frågor om skolskjutsportalen eller e-tjänsten, kontakta kundservice på telefonnummer 0155-24 80 80 eller e-post kundservice@nykoping.se