Skolmat – Ansökan om specialkost och anpassad måltid samt beställning av vegetarisk kost

I den här e-tjänsten kan du göra följande:

  • Ansöka om specialkost - vid matallergi eller överkänslighet.
  • Ansöka om anpassad måltid - kost som kan behövas vid andra typer av matsvårigheter.
  • Beställa vegetarisk, fläskfri och blodfri kost om ditt barn går i förskola.
  • Avanmäla när barnet kan äta normalkost igen - exempelvis om en matallergi förändras eller växer bort.

Du måste varje år göra en ny ansökan, inför höstterminen, senast den 31 juli. 

Nu kan du ansöka för läsåret 2024/2025.

Innan du gör din ansökan, läs igenom kommunens riktlinjer för specialkost och anpassad måltid, som du hittar här

Vid behov av vegetarisk kost

Om ditt barn går i förskola ska du beställa vegetarisk, fläskfri eller blodfri kost. Det gäller även för personal i förskolan.

Om ditt barn går i skolan behöver du inte beställa vegetarisk, fläskfri eller blodfri kost. Det gäller även för personal i skolan.

Läs mer om skolmaten i Nyköpings kommun.