Skadeanmälan - person- och egendomsskador

Använd denna e-tjänst för att göra en skadeanmälan vid person- och egendomsskador där Nyköpings kommun är fastighetsägare, ansvarig väghållare eller ansvarig för verksamheten. 

Har du råkat ut för en personskada (t ex halkat omkull och brutit armen) eller drabbats av en egendomsskada (t ex en gren som blåst ner och skadat din bil eller fått översvämning) på en plats där Nyköpings kommun antingen:

  • är fastighetsägare (d v s äger aktuell mark eller byggnad),
  • är ansvarig väghållare (d v s svarar för gatans eller gångbanans skötsel),
  • är ansvarig för verksamheten (d v s driver t ex skolverksamheten),

och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd.

Läs mer här.