Personuppgifter - Radering, rättelse, begränsning, flytt och invändning

Via den här e-tjänsten har du möjlighet att utnyttja någon av de rättigheter som du har enligt dataskyddsförordningen (GDPR) gällande radering, rättelse, begränsning, flytt och invändning av/mot hantering av personuppgifter. 

Enligt dataskyddsförordningen har du bland annat möjlighet att få felaktiga personuppgifter rättade och i vissa fall rätt att begära att de personuppgifter som Nyköpings kommun har registrerade om dig ska raderas, begränsas eller flyttas. Du har även möjlighet till att invända mot att behandlingen av dina personuppgifter är laglig.

Använd e-tjänsten nedan för att skicka in en begäran om radering, rättelse, begränsning, flytt och invändning av/mot personuppgifter.

I normalfallet får du svar på din begäran inom en månad. Svarstiden kan dock, under vissa omständigheter, förlängas med ytterligare två månader.

Vill du få information om hur Nyköpings kommun behandlar personuppgifter om dig och vilka personuppgifter som i så fall behandlas, ett så kallat registerutdrag? Använd istället e-tjänsten Personuppgifter - Begäran om registerutdrag

 

Här kan du läsa mer om personuppgifter och dataskyddsombud i Nyköpings kommun.