Serveringstillstånd - Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap

Använd denna e-tjänst för att anmäla en lokal för catering för slutet sällskap. 

Läs mer om serveringstillstånd

För att kunna anmäla behöver du först vara webbkund. Webbkund måste vare en person som är PBI (Person med Betydande Inflytande) i bolaget eller som har fullmakt från firmatecknare.

Om du redan är webbkund kan du anmäla ditt ärende i e-tjänsten.

Ansök om att bli webbkund: Anmälan om webbkund (nykoping.se)