Miljö - Klagomål miljö - Svara på klagomål

Den här e-tjänsten riktar sig till dig som fått brev angående ett klagomål som inkommit till miljöenheten.

Du använder den här e-tjänsten för att svara på klagomålet. Läs mer om klagomål här.

Vid frågor kontakta Kundservice via tel 0155-24 80 80 eller e-post kundservice@nykoping.se