Miljö - Anmälan installation av cistern för brandfarlig vätska

Om du vill anmälan en installation av cistern för förvaring av brandfarlig vätska kan du kontakta kundservice via
e-post kundservice@nykoping.se  eller ringa 0155-24 80 80 för att få en blankett.

Läs här om brandfarliga vätskor här.