Idrottsstipendium - Ansökan

Stipendier tilldelas föreningar för prestationer utförda av medlemmar som
representerar föreningar som är verksamma i Nyköpings kommun.

Resultaten ska ha gjorts i samband med deltagande i olympiska spel, världsmästerskap, europeiska mästerskap samt svenska mästerskap.

Lägsta ålder för att erhålla stipendiet är 13 år.

Ansökan om stipendium skall göras till Nyköpings Arenor av respektive förening och den ska lämnas in senast under januari månad för föregående års prestation.

Läs mer om bidragen på blanketten eller på webben.

Titta vilka som senast fick idrottsstipendier