Miljö - Anmälan Hygienisk behandling

Använd denna e-tjänst när ditt företag ska anmäla hygienisk behandling.

När krävs anmälan?

Om du vill öppna en verksamhet som erbjuder hygenisk behandling som innebär risk för blodsmitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg behöver du anmäla detta till Miljöenheten. Exempel på verksamheter är fotvårdare, tatuerare, kosmetisk tatuering, piercing eller akupunktur. 

Vilka uppgifter behöver vi?

  • Beskrivning av verksamheten
  • Skalenliga ritningar över lokalen där det framgår var handtvättställ, toalett, städutrymme med utslagsvask och utrymme för rengöring av utrustning är placerade
  • Ventilationsprotokoll med luftflöden angivna

Avgifter

För hantering av din anmälan/ansökan tar miljöenheten ut en avgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts till Miljöenheten kan en miljösanktionsavgift dömas ut enlgit förordning (1998:950) om miljösanktionsavgift. Avgiften är på 3000 kronor. Tillsynsmyndigheten ska besluta om miljösanktionsavgift så fort en överträdelse mot någon avgiftsbelagd bestämmelse har gjorts, oavsett om det har gjorts med uppsåt eller av oaktsamhet.

Här kan du läsa mer om hygienisk behandling

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post kundservice@nykoping.se eller ringa 0155-24 80 80 för att få en blankett.