Trafik - Ansökan om grävtillstånd

I den här e-tjänsten kan du som vill eller måste gräva i allmän mark ansöka om tillstånd hos kommunen.

Här kan du läsa mer om tillstånd att gräva och schakta.

Kontakta Tekniska divisionens kundservice på 0155-24 88 00 eller tekniska.divisionen@nykoping.se om du har frågor eller om du inte har möjlighet att fylla i e-tjänsten.