Miljö - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning av gödsel

Använd den här blanketten om du vill ansöka om undantag från bestämmelserna av spridning av gödsel. 

När krävs ansökan?

Du kan ansöka om dispens för att få sprida gödsel om du till exempel inte har kunnat sprida gödseln enligt planerat på grund av extremt väder. För att se vilka regler som gäller läs mer på Jordbruksverkets webbplats

Vilka uppgifter behöver vi?

 • Fastighetsuppgifter
 • Skäl för dispens
 • Mängd och typ av gödsel
 • När befaras gödselbrunnen bli full
 • Beskrivning av marken
 • Planerad nedbrukning
 • Tid för spridning
 • Djurslag och antal i verksamheten
 • Gödselproduktion
 • Lagringskapacitet
 • Vilka alternativa lagringsutrymmen har undersökts

Avgifter

För hantering av din anmälan/ansökan tar miljöenheten ut en avgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Läs mer om gödselhantering här.