God man - ansökan om samtycke till arvskifte

För dig som är god man eller förvaltare: använd denna e-tjänst för ansökan om till egendomens fördelning i bodelning eller skifte för den enskildes räkning.

Om du saknar bank-ID kan du kontakta överförmyndarkontoret för att få en blankett att fylla i istället.

Läs mer om uppgifter för god man och förvaltare.