God man - ansökan om samtycke till försäljning av fastighet eller bostadsrätt

Använd denna e-tjänst för ansökan om samtycke till försäljning av fastighet eller bostadsrätt.

Om du saknar bank-ID kan du kontakta överförmyndarkontoret för att få en blankett att fylla i istället.

Läs mer om god man och förvaltare.